Please wait. Loading...
 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (O.K.O.E.)

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας, (Ο.Κ.Ο.Ε.), ιδρύθηκε το 1989 και απέκτησε νομική υπόσταση στις 14 Φεβρουαρίου 1990, με την σχετική εγκριτική απόφαση του πρωτοδικείου Αθηνών.

Στόχος της να εξυπηρετήσει το συντονισμό και τη συνεργασία όλων των Κυπριακών Σωματείων της Ελλάδας και, κυρίως, να υποβοηθήσει και να ενισχύσει τον αγώνα του Κυπριακού Λαού για την απελευθέρωση της Κύπρου από τα τουρκικά στρατεύματα κατοχής.

Ειδικότερα, οι σκοποί ίδρυσης της Ο.Κ.Ο.Ε., σύμφωνα με το καταστατικό της, είναι :

 • Η συμβολή και η με κάθε τρόπο βοήθεια στον αγώνα του κυπριακού λαού για την απελευθέρωση, για την εξασφάλιση και κατοχύρωση του ενιαίου κράτους, της πλήρους ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εδαφικής ακεραιότητας της Κύπρου, για την εξασφάλιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων του λαού της ως συνόλου, για ελευθερία, ειρήνη, δημοκρατία και πρόοδο.

 • Ο συντονισμός των δραστηριοτήτων των Κυπριακών Οργανώσεων -μελών, με πλήρη σεβασμό στην αυτοτελή λειτουργία του καθενός, η μελέτη και επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα.

 • Η μέριμνα και προσπάθεια για τη διαφύλαξη της εθνικής ταυτότητας, η διάσωση και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς του Ελληνισμού της Κύπρου και την ανάδειξη και ανάπτυξη των πολιτιστικών επιτευγμάτων και δυνατοτήτων της παροικίας.

 • Η αδιάκοπη επαφή και ανάπτυξη στενών δεσμών συνεργασίας, αλληλεγγύης και συντονισμού μεταξύ των μελών, αφενός και, αφετέρου, μεταξύ της Ομοσπονδίας και παρεμφερών Οργανώσεων Κυπρίων Αποδήμων άλλων χωρών, καθώς και με την Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων.

 • Η ενίσχυση και η παραπέρα ανάπτυξη των αδελφικών δεσμών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.

 

Η Ο.Κ.Ο.Ε. αριθμεί, σήμερα, 50 Σωματεία, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

 

Τα σωματεία μέλη χωρίζονται σε μόνιμες Περιφερειακές Επιτροπές της Ο.Κ.Ο.Ε. που είναι:

 • Περιφερειακή Επιτροπή Αττικής = το Λεκανοπέδιο Αττικής, Πειραιάς & Νήσοι
 • Περιφερειακή Επιτροπή Στερεάς Ελλάδας = όλοι οι νομοί της Στερεάς Ελλάδας πλην Αττικής και Αιτωλοακαρνανίας
 • Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Ελλάδας = όλοι οι νομοί της Θεσσαλίας
 • Περιφερειακή Επιτροπή Κεντρικής Μακεδονίας:           οι νομοί Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πιερίας & Σερρών
 • Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας: οι νομοί Ημαθίας, Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλας
 • Περιφερειακή Επιτροπή Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης = όλοι οι νομοί της Ανατολικής Μακεδονίας (Δράμα, Καβάλα) και της Θράκης
 • Περιφερειακή Επιτροπή Δυτικής Ελλάδας = όλοι οι νομοί της Ηπείρου, τα Ιόνια Νησιά, και η Αιτωλοακαρνανία
 • Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου = όλοι οι νομοί της Πελοποννήσου
 • Περιφερειακή Επιτροπή Αιγαίου και Νήσων = όλοι οι Νήσοι του Αιγαίου και η Κρήτη

 

Η Ο.Κ.Ο.Ε. διοικείται μεταξύ δύο Συνεδρίων από 15-μελές Κεντρικό Συμβούλιο. Μεταξύ δύο συνεδριάσεων η Ο.Κ.Ο.Ε. διοικείται από την Εκτελεστική Γραμματεία (που αποτελείται από τους αξιωματούχους) και την Κεντρική Εκτελεστική Γραμματεία (που αποτελείται από τον Πρόεδρο, Αναπληρωτή Πρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Αναπληρωτή Γραμματέα, Οργανωτικό Γραμματέα, Ταμία).

 

Το Κ.Σ. πλαισιώνουν οι παρακάτω βοηθητικές Επιτροπές Εργασίας (που έχουν ανοικτό χαρακτήρα):

 • Επιτροπή Προβολής Κυπριακού, Δημοσίων Σχέσεων & συνεργασίας με Κυπριακούς & Ελλαδικούς φορείς, το Κυπριακό Παροικιακό κίνημα
 • Επιτροπή Διαφώτισης, Τύπου, Διαδικτύου
 • Επιτροπή Εκδηλώσεων, Πολιτιστικών και Αθλητικών δραστηριοτήτων
 • Επιτροπή Οργανωτικών, οικονομικών. διαχείρισης και αναβάθμισης του οικήματος της «Κυπριακής Εστίας»
 • Επιτροπή Συνδικαλιστικών, Παροικιακών, Εκπαιδευτικών, Προσφυγικών θεμάτων & Αλληλεγγύης & Κοινωνικής Πρόνοιας.

Ειδικές Επιτροπές:

 • Επιτροπή για το Καταστατικό & το Πλαίσιο Εσωτερικού Κανονισμού της Ο.Κ.Ο.Ε.
 • Επιτροπή για τη συνεργασία με το Ελλαδο-Κυπριακό Επιχειρηματικό φόρουμ (Επιμελητήριο – ΕΛΚΥΕΠ) και τους Κύπριους επαγγελματίες

 

Από τον Μαΐου του 2002 ιδρύθηκε ως μόνιμη αυτόνομη επιτροπή η Νεολαία Ο.Κ.Ο.Ε. η οποία συμμετέχει στην:

 • Νεολαία Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕ.Π.ΟΜ.Α.Κ.)
 • Δίκτυα Νεολαίας Συμβούλιου Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).

 

Το Συνέδριο εκλέγει και τριμελή Εξελεγκτική Επιτροπή που έχει την ευθύνη του ελέγχου των οικονομικών της Ο.Κ.Ο.Ε.

 

Η Ο.Κ.Ο.Ε. συμμετέχει στις:

 • Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων (Π.ΟΜ.Α.Κ.),
 • Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα (Π.Σ.Ε.Κ.Α.),
 • Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.).

 

Η Ο.Κ.Ο.Ε. συμμετέχει τέλος μαζί με αντίστοιχες Τ/Κ οργανώσεις αποδήμων στην:

 • Πλατφόρμα Ενωμένη Κύπρος των κυπριακών αποδημικών οργανώσεων
 • Δικοινοτική Πρωτοβουλία Ειρήνης «Ενωμένη Κύπρος»

που είναι δικοινοτικές οργανώσεις.

 

Η Ο.Κ.Ο.Ε. συνεργάζεται με Ελλαδικά κινήματα και οργανώσεις αλληλεγγύης και συμπαράστασης στην Κύπρο, και οργανώσεις Ελλαδικών φορέων που έχουν σχέση με την Κύπρο (Αγνοούμενοι, ΕΛΔΥΚ-1974, Κομάντος 1974).

 

 

Ιστοσελίδα της Ο.Κ.Ο.Ε.:                     http://www.cyprusnet.gr/

Ιστοσελίδα της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.:      http://okoeyouth.cyprusnet.gr/

Facebook της Ο.Κ.Ο.Ε.:                       https://www.facebook.com/cyprusnet

                                                           https://www.facebook.com/groups/153196638161749/

Facebook  της Νεολαίας Ο.Κ.Ο.Ε.:       https://www.facebook.com/groups/okoeyouth/

                                                           https://www.facebook.com/NepomakgrConnectingYoungCypriots?fref=ts

 

 

 

 
© 2009-2015 Ο.Κ.Ο.Ε. Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας - All rights reserved.
Η παρούσα ιστοσελίδα (Website) δημιουργήθηκε από τον Γεώργιο Μιχαηλίδη, Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας . Developed by LogicONE